MovieLogr

movie poster

Average Rating: 8.0/10

View on: IMDb | TMDb

Kwaidan (1964)

Directed by Masaki Kobayashi

Most recently watched by sleestakk, sensoria

Overview

Taking its title from an archaic Japanese word meaning “ghost story,” this anthology adapts four folk tales. A penniless samurai marries for money with tragic results. A man stranded in a blizzard is saved by Yuki the Snow Maiden, but his rescue comes at a cost. Blind musician Hoichi is forced to perform for an audience of ghosts. An author relates the story of a samurai who sees another warrior’s reflection in his teacup.

Length 183 minutes

Actors

Akiko Naraoka | Hideyo Amamoto | Isao Tamagawa | Yoshirô Aoki | Jun Tazaki | Akiji Kobayashi | Junkichi Orimoto | Kei Satō | Shigeru Kôyama | Seiji Miyaguchi | Noboru Nakaya | Ganjiro Nakamura | Haruko Sugimura | Osamu Takizawa | Kan'emon Nakamura | Michiko Nakahata | Aiko Nagayama | Noriko Mikura | Mitsuko Narita | Seiji Tabe | Michio Gina | Haruo Kaji | Teruhiko Shibata | Nobuaki Maeda | Taiji Kodama | Nobuo Aikawa | Kyôichi Satô | Yuri Satô | Yuriko Abe | Toshiro Yagi | Kirô Abe | Toshio Fukuhara | Hikaru Jinno | Toru Uchida | Gen'ya Nagai | Akio Miyabe | Ginzô Sekiguchi | Atsuo Nakamura | Kinji Omino | Kiyoshi Yamamoto | Yôsuke Kondô | Akira Tani | Mutsuhiko Tsurumaru | Masakazu Kuwayama | Makiko Kitashiro | Shin Tatsuoka | Shizue Natsukawa | Tokue Hanazawa | Masanori Tomotake | Ichirô Nakatani | Kazuo Kitamura | Kunie Tanaka | Eiko Muramatsu | Yoichi Hayashi | Tetsurō Tamba | Takashi Shimura | Katsuo Nakamura | Jun Hamamura | Torahiko Hamada | Akiko Nomura | Noriko Sengoku | Kin Sugai | Yuko Mochizuki | Keiko Kishi | Tatsuya Nakadai | Kiyoshi Nakano | Kenzô Tanaka | Otome Tsukimiya | Yoshiko Ieda | Fumie Kitahara | Kappei Matsumoto | Ranko Akagi | Kenjiro Ishiyama | Rentarô Mikuni | Misako Watanabe | Michiyo Aratama