MovieLogr

movie poster

Average Rating: 8.0/10

View on: IMDb | TMDb

Mishima: A Life in Four Chapters (1985)

Directed by Paul Schrader

Most recently watched by sleestakk

Overview

A fictional account of the life of Japanese author Yukio Mishima told in four parts. The first three parts relate events in three of his novels: The Temple of the Golden Pavilion, Kyoko’s House, and Runaway Horses. The last part depicts the events of 25th November 1970.

Rated R | Length 121 minutes

Actors

Roy Scheider | Yasuaki Kurata | Chishū Ryū | Naoko Ôtani | Yosuke Mizuno | Haruko Kato | Hiroshi Mikami | Koichi Sato | Kenji Sawada | Toshiyuki Nagashima | Toshio Hosokawa | Ken Ogata | Gô Rijû | Masato Aizawa | Alan Poul | Naoya Makoto | Ryô Ikebe | Masayuki Shionoya | Eimei Esumi | Mitsuru Hirata | Sachiko Hidari | Junkichi Orimoto | Hiroshi Katsuno | Hideo Fukuhara | Junya Fukuda | Shigeto Tachihara | Yuki Nagahara | Kyuzo Kobayashi | Yuki Kitazume | Yasosuke Bando | Hisako Manda | Naomi Oki | Miki Takakura | Imari Tsujikoichi Sato | Reisen Lee | Setsuko Karasuma | Tadanori Yokoo | Hiroki Ida | Jun Negami | Minoru Hodaka | Shôichirô Sakata | Ren Ebata | Yasuhiro Arai | Fumio Mizushima | Shinji Miura | Yuichi Sato | Sachiko Akagi | Tsutomu Harada | Mami Okamoto | Atsushi Takayama | Kimiko Ito | Kojiro Oka | Tatsuya Hiragaki | Shinichi Nosaka