Movielogr

movie poster

Average Rating: 6/10

View on: IMDb | TMDb

Lady with a Sword (1971)

Directed by Kao Pao-shu

Most recently watched by sleestakk, sleestakk

Overview

Feng Fei Fei, an excellent swordswoman, seeks revenge with her nephew for the murder of her old sister, who got killed by some rogues on her way home. She soon finds out that the murderer is the son of her father’s best friend and her future husband.

Length 85 minutes

Actors

Lam Ching-Ying | Sai Gwa-Pau | Lam Hak-Ming | Jin Bong-jin | Wang Hsieh | Meng Yuen-Man | Lily Ho Li-Li | Lan Sun | Bruce Leung Siu-Lung | Cham Siu-Hung | Seok-hun Nam | Ku Wen-Chung | Tommy Lee | Wong Ching-Ho | Ou-Yang Sha-Fei | Erh Chun | Chow Kong | Mama Hung | Lee Pang-Fei | Wong Ching-Wan | On Wai-Lin | Lee Ho | Chow Siu-Loi | Chui Chung-Hok | Chui Hing-Chun | Tsang Choh-Lam | Lui Saan | Kei Ho-Chiu | Lin Jing | Lei Lung | Chai No | Lee Hae-Ryong | Hung Ling-Ling | Ding Sai | Yeung Kei | Cheung Sek-Aau | Chan Ming-Wai | Park Ji-hyeon | Leung Lung | Chu Gam | Fuk Yan-Cheng | Bai Yu