MovieLogr

movie poster

Average Rating: 6.5/10

View on: IMDb | TMDb

As the Gods Will (2014)

Directed by Takashi Miike

Most recently watched by sleestakk, sensoria

Overview

Takahata Shun’s day at high school begins just as boring as ever, but it doesn’t end that way. He and his classmates find themselves forced to play children’s games with deadly stakes. With no idea who is behind, the only thing Shun and other students can do is keep trying to win.

Length 117 minutes

Actors

Nao Omori | Sakichi Satô | Tsutomu Yamazaki | Lily Franky | Ryûnosuke Kamiki | Dôri Sakurada | Reiko Takashima | Shota Sometani | Jingi Irie | Atsuko Maeda | Nobue Iketani | Sota Fukushi | Shion Tsuchiya | Ryûhei Ueshima | Hirona Yamazaki | Nijiro Murakami | Makoto Takahashi | Mio Yuki | Ryosuke Yamamoto | Naoto Takahashi | Shotaro Okubo | Ryô Asagiri | Takayuki Yanagi | Kisetsu Fujiwara | Kentaro Tamura | Rika Hoshina | Shogo Tajima | Atsushi Ogawa | Megumi Mizoguchi | Minori Hagiwara | Rena Shimura | Arisa Nakajima | Junpei Yasui | Toya Morita | Rima Matsuda | Sasuke Otsuru | Jimon Terakado | Katsuhiro Higo | Yuuka Suzuki | Koichi Yamazaki | Ken Goto | Kaito | Hiroki Takano | Nishimura Taisuke | Toru Mizuno | Takuya Matsunaga | Ken Sugawara | Shinsuke Sakuragi | Taro Nakamura | Sae Shimizu | Hiroaki Harada | Yuuki Nagasaki | Haruka Yamashita | Yuuta Sakamoto | Momoko Okada | Risa Kojima | Airi Yamada | Serou Uchida | Haruki Hiromori | Jigen Araki | Yuka Akiyama | Haruna Koike | Koki Nakajima | Tomoaki Kimura | Shuna Kurihara | Masataka Kano | Ryo Tanaka | Fumie Sumiyoshi | Ayaka Kawamura | Rina Serizawa | Yui Shirakawa | Go Ootsu | Ryo Minase | Haruka Sato | Haruna Ishikawa | Haruna Koya | Shota Ozawa | Tooru Asazuma | Shingo Hirayasu | Shoya Shiokawa | Shohei Naganuma | Kentaro Mori | Karan Terata | Juri Yamazaki