MovieLogr

movie poster

Average Rating: 7.0/10

View on: IMDb | TMDb

Clan of Amazons (1978)

Directed by Chor Yuen

Most recently watched by sleestakk

Overview

The Embroidery Bandit is stealing treasures while blinding his victims. The hero Liu Xiaofeng is called in to solve the mystery. The evidence points to the all-woman Clan of the Red Shoes - but appearances can be deceptive.

Length 88 minutes

Actors

Tony Liu | Ling Yun | Norman Chu | Ching Li | Elliot Ngok | Manor Chan Man-Na | Shih Szu | Ku Kuan-Chung | Cheung Ying | Chan Shen | Ngaai Fei | Lam Fai-Wong | Yeung Chi-Hing | Teresa Ha Ping | Dik Boh-Laai | Lau Wai-Ling | Chong Lee | Kara Hui | Ou-Yang Sha-Fei | Cheng Miu | Shum Lo | Wang Han-Chen | Wong Ching-Ho | Yuen Wah | Ting Tung | Jacky Chen Shao-Lung | Pei Chi Huang | Chui Fat | Law Keung | Wong Chi-Ming | Yuen Bun | Alan Chan Kwok-Kuen | Fung Ging-Man | Gam Tin-Chue | Sai Gwa-Pau | Ming Fung | Hsu Hsia