MovieLogr

movie poster

Average Rating: 6.0/10

View on: IMDb | TMDb

Moscow-Cassiopeia (1974)

Directed by Richard Viktorov

Most recently watched by sleestakk

Overview

Start of interstellar expedition equipped by “pioneers”(soviet scouts).

Length 85 minutes

Actors

Natalya Fateeva | Lev Durov | Artyom Karapetyan | Olga Bityukova | Vasiliy Merkurev | Yuri Medvedev | Pyotr Merkuryev | Natalya Strizhenova | Vladimir Basov Jr. | Innokentiy Smoktunovskiy | Irina Savina | Vladimir Savin | Misha Yershov | Aleksandr Grigoryev | Nadezhda Ovcharova