MovieLogr

movie poster

Rating: 8.5 stars

Tags

jayh PatS Studio Ghibli

Seen 1 time

Seen on: 04/04/2003

View on: IMDb | TMDb

Spirited Away (2001)

Directed by Hayao Miyazaki

Animation | Adventure | Fantasy

Most recently watched by sleestakk, sleestakk, lordofthemovies, BTSjunkie, lolareels, sleestakk, sensoria, sleestakk

Overview

A young girl, Chihiro, becomes trapped in a strange new world of spirits. When her parents undergo a mysterious transformation, she must call upon the courage she never knew she had to free her family.

Rated PG | Length 125 minutes

Actors

Rumi Hiiragi | Miyu Irino | Mari Natsuki | Takashi Naito | Yasuko Sawaguchi | Tatsuya Gashûin | Yumi Tamai | Tsunehiko Kamijô | Yo Oizumi | Bunta Sugawara | Ryûnosuke Kamiki | Takehiko Ono | Kaori Yamagata | Koba Hayashi | Akio Nakamura | Ken Yasuda | Noriko Kitou | Shirō Saitō | Shigeyuki Totsugi | Shigeru Wakita | Michiko Yamamoto | Hiromi Takeuchi | Masayuki Kizu | Yayoi Kazuki | Mayumi Sako | Keiko Tsukamoto | Shinji Tokumaru | Masahiro Asano | Kazutaka Hayashida | Ikuko Yamamoto | Mina Meguro | Tetsurô Ishibashi | Katsutomo Shîbara | Shinobu Katabuchi | Naoto Kaji | Yoshitaka Sukegawa | Aki Tachikawa | Noriko Yamaya | Katsuhisa Matsuo | Yôko Ôno | Sachie Azuma | Sonoko Soeda | Akiko Tomihira | Minako Masuda | Orika Ono | Rina Yamada | Miwa Takachi | Makiko Oku

Viewing Notes

Watched with Pat and Jay.

Comments

No comments yet. Log in and be the first!