MovieLogr

movie poster

Average Rating: 7.0/10

View on: IMDb | TMDb

Pursuit of Vengeance (1977)

Directed by Chor Yuen

Most recently watched by sleestakk

Overview

Master of the “swordplay thriller” genre, Chor Yuen and renowned kung-fu choreographer Tang Chia tell the fabulous tale of the “Fastest Swordsman in the World” facing the “1000 Face Devil” and no less than seven murderers.

Length 93 minutes

Actors

Ti Lung | Tony Liu | Lo Lieh | Paul Chang Chung | Derek Yee Tung-Sing | Shih Szu | Wai Wang | Ku Kuan-Chung | Cheng Miu | Yeung Chi-Hing | Ou-Yang Sha-Fei | Norman Chu | Chen Ping | Lam Fai-Wong | Fan Mei-Sheng | Wa Lun | Chan Shen | Ngaai Fei | Yue Wing | Liu Wai | Stephan Yip | Keung Hon | Wong Ching-Ho | Wang Han-Chen | Shum Lo | Bruce Tong Yim-Chaan | Jamie Luk Kim-Ming | Mama Hung | Fung Ging-Man | Hung Ling-Ling