Movielogr

movie poster

Average Rating: 8/10

View on: IMDb | TMDb

The Magic Blade (1976)

Directed by Chor Yuen

Most recently watched by sleestakk, sensoria

Overview

Two rival swordsmen in imperial China, poncho-clad Fu Hung-Hsueh and Yen nan-Fei vie with a power-hungry villain for the deadly Peacock Dart and fend off waves of expert killers during their journey.

Length 97 minutes

Actors

Ti Lung | Lo Lieh | Ching Li | Tang Ching | Tanny Tien-Ni | Lily Li Li-Li | Fan Mei-Sheng | Ku Feng | Norman Chu | Lau Wai-Ling | Cheng Miu | Chan Shen | Teresa Ha Ping | Ku Kuan-Chung | Kong Yeung | Ng Hong-Sang | Sharon Yeung Pan-Pan | Chan Sze-Kai | Corey Yuen | Yuen Biao | Chan Mei-Hua | Leung Seung-Wan | Wong Ching-Ho | Lee Sau-Kei | Yuen Wah | Pei Chi Huang | Fung Hak-On | Hung Ling-Ling | Ting Tung | Gam Tin-Chue